Landlab

🌱กิจกรรม Science in the Garden : เรียนรู้เรื่องการงอกของเมล็ด พร้อมให้เด็กๆ ได้เพาะต้นอ่อนทานตะวันกลับบ้านกันไปเลย
🐔อีกทั้งยังได้เก็บไข่สดๆจากแม่ได้อารมณ์ดี 🚣🏻‍♀️พายเรือ
🐟ให้อาหารปลา