NT Broadband

NT เตือนภัย ‼️ มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบุคคล กระทำผิดทางกฎหมาย ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร หากพบการใช้บริการที่ผิดปกติ จะเข้าดำเนินการตามมาตรการระงับ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเก...

0 likes0 commentsLINE VOOM