Binaryprofes

วันที่ ๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ให้กับประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ...

0 likes0 commentsLINE VOOM