BSL's Membership

Friends 5,297
  • BSL Clinic Member

Mixed media feedSee more

บริการของเรา

รักษาสิว

สิวจบที่บีเอสแอล ทางออกที่ดีที่สุด ในการรักษาปัญหาสิว สิวของคุณต้องหายแน่นอน

รักษาฝ้า

อย่ามัวเสียเวลาแต่งหน้าปกปิดฝ้า บีเอสแอลคลินิก รวมวิธีการรักษาที่ปลอดภัย เห็นผลฝ้าจางลง โดยที่ผิวไม่เป็นอันตราย ผิวไม่บางลง หลังจบการรักษาฝ้าไม่กลับมาเข้มขึ้น

รักษากระ

แล้วคุณจะรู้ว่า แค่กระหาย คุณก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ไม่เชื่อ ต้องมาลองรักษาเพราะคุณหมอ BSL Clinic จะประเมินการรักษากระ จากชนิดของกระที่คนไข้แต่ละท่านเป็น เลือกใช้เทคโนโลยีเลเซอร์กระ ที่มีความปลอดภัยต่อผิว พร้อมให้คำแนะนำถึงขั้นตอน วิธีรักษากระ รวมไปถึงผลการรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรารักษาผิวคุณให้หมดปัญหากระได้อย่างแน่นอน

Country or region: Unspecified