SCBAM

ลงทุนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปกับหุ้นกลุ่ม Healthcare หนึ่งในเมกะเทรนด์ที่พร้อมเติบโตระยะยาว SCBGHC (ชนิดจ่ายเงินปันผล) SCBRMGHC (เพื่อการเลี้ยงชีพ) เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthc...

8 likes0 commentsLINE VOOM