SCBAM

Fund Finder ตอน พลังไฟฟ้าขับเคลื่อนยานยนต์โลก รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV (Electric Vehicle) เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง จากหลายปัจจัยสนับสนุน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง ...

1 like0 commentsLINE VOOM