HÄFELE HOME

วันนี้ วันมาฆบูชา 🙏 ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ เรียกว่า #จาตุรงคสันนิบาต 1.วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 3.ล้วนเป็นพระอรหันต์ ได้อภิญญา 6 4....

0 likes0 commentsLINE VOOM