มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ

โรคมะเร็ง นับเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย และยังแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่ามะเร็งที่พบในผู้ชายส่วนใหญ่ อันดับ1.คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี อันดับ2. มะเร็งปอด ส่วน...

1 like0 commentsLINE VOOM