วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย วิถีชีวิตคนเลี้ยงผึ้ง ชายแดน3 แผ่นดิน ดอยสะโง้