Boxme Thailand

#Boxmeส่งฟรีให้น้อง เชิญชวนร่วมกันบริจาคของใช้มือสอง 'สภาพดี มีประโยชน์' ให้กับน้อง ๆ บนดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนื่องจาก Boxme เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รวมถึงการจัดส่งอยู่แล้ว จึงอยากมีส่วนร่ว...

1 like0 commentsLINE VOOM