whitecraneshop

วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พ.ย. 66 ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลอยกระทงวิถีใหม่ ใช้หลัก 3R 1) ลด (Reduce) ลดขนาด จำนวนชั้น และการตกแต่งให้น้อยลงเท่าที่จะ...

0 likes0 commentsLINE VOOM