Intrarat Hospital

🚫 เมื่อต้องเผชิญฝูงชนเบียดเสียด 🚫 1. สังเกตและจดจำ ทางออก เมื่อไปร่วมงานที่มีคนหนาแน่น 2. เมื่อรู้สึกอึดอัดให้ตัดสินใจเดินออกมาทันที 3. เมื่อต้องวิ่งหนี ให้ทำตามนี้ 3.1 ยืนให้มั่น ก้าวเดินอย...

2 likes0 commentsLINE VOOM