Intrarat Hospital

โรคภูมิแพ้ เป็นหนึ่งในโรคภัยไข้เจ็บที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก ในประเทศไทยจะพบมากเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด และสามารถสังเกตความผิดปกติเบื้องต้นได้ เมื่อมีความรู้เพียงพอก็จะทำให้รับมือกับอาการผิ...

1 like0 commentsLINE VOOM