Comsaed Resort

มาสัมมนายังไง ให้เหมือนมาเที่ยว!   บริษัทใดเข้ามาสัมมนาที่ Comsaed River Kwai Resort&Spa วันนี้ เราได้เตรียมห้องสัมมนาและอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ ไว้ให้พนักงานของคุณเรียบร้อยแล้ว 😁   นอกจากนั้น เรา...

1 like0 commentsLINE VOOM