คลินิกเราอยู่ชั้น 3 โซนอเวนิวรัชโยธิน เราให้บริการทันตกรรมทั่วไป ทั้งขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
และทันตกรรมเฉพาะทาง เช่นรากฟันเทียม จัดฟัน วีเนียร์ ครอบฟัน รักษารากฟัน