Bunditphysio

Friends 698

BunditPhysio

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

บัณฑิตกายภาพSee more

"เรียนรู้เรื่องสุขภาพที่ถูกต้องง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง"
จากประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอมาตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ได้ทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัด พบว่า คนไทยรู้จักวิชาชีพกายภาพบำบัดน้อยมากครับ ส่วนใหญ่เข้าใจว่ากายภาพบำบัดคือ "การนวด" ใช่ครับ การนวดคือส่วนหนึ่งของวิชาชีพเรา แต่ไม่ใช่ทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเราทำอะไรได้บ้าง โรคหรืออาการอะไรที่เราสามารถช่วยฟื้นฟูรักษาได้
ดังนั้นเราจึงทำเพจขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าใจในวิชาชีพ การรักษาและเข้าถึงกายภาพบำบัดมากขึ้น

Country or region: Thailand