Vonder Workplace

ใหม่! Time Attendance 🎉🎉
ระบบลงเวลาทำงานผ่านมือถือ รองรับการทำงานแบบกะได้หลายรูปแบบ ทำให้งานบริหารบุคคลของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย แอดมินใช้งานผ่าน Web Browser
#รับสิทธิทดลองDEMOฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย