MyShop

เรียน LINE SHOPPING Seller ด้วยเหตุขัดข้องของระบบ LINE SHOPPING ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 17:07 น. - 17:10 น. ทำให้ระบบส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องไปยังลูกค้าของท่านผ่านบัญชีทางการของร้านค้าท่าน โดย...

45 likes14 commentsLINE VOOM