Z-TOUCH Thailand

สาเหตุส่วนใหญ่ของการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการหลั่งเสมหะ, น้ำมูก และ จาม เป็นละอองฝอยขนาดเล็กออกมา 🤧 น้องซีทัชเล็งเห็นถึงความสำคัญและประสิทธิภาพของหน้...

0 likes0 commentsLINE VOOM