ปิยะมิตร กรุ๊ป

ก่อนทุบตึก รื้อถอนอาคารทุกครั้ง ควรถาม "How?" ก่อน "How much?" เสมอ ในบทความนี้จะขอแชร์ประสบการณ์ในงานรื้อถอนอาคาร ทุบตึก ทุบบ้าน ของผมที่ผ่านมา ลูกค้า ตลอดจนวิศวกรมักมองเรื่องงานรื้อถอนเป็นงานอัน...

1 like0 commentsLINE VOOM