กระทรวงคมนาคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบความพร้อมการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบความพร้อมการเปิดใ...

6 likes0 commentsLINE VOOM