กระทรวงคมนาคม

“สุริยะ” เตรียมพร้อมรับ VISA Free ยืนยันทุกสนามบินมีความพร้อมรองรับผู้โดยสาร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยา...

1 like0 commentsLINE VOOM