• ✓ให้บริการด้านสื่อ โฆษณา การตลาด ออนไลน์ทุกรูปแบบ
    ✓จัดหา Influencer ต่างชาติ
    ✓รับจัดงาน Event / Concert
    ✓รับดูแลสื่อออนไลน์ทุก Platfrom
    ✓รับจัดทำ Production