kleentex

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จงภูมิใจในตัวตนของคุณ ไม่ว่าใครจะไม่รักคุณ จงรักตัวคุณเอง ไม่ว่าใครจะทำให้คุณทุกข์ จงปล่อยผ่านมันไป ชีวิตเปรียบเสมือน รุ้ง 🌈 ที่มีสีสันในตัว สวยงามด้วยตัวมันเอง และย้ำเตือนว่...

0 likes0 commentsLINE VOOM