แบบบ้าน THE GRAND DUKE

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ

แบบบ้าน BOTANICA

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ

แบบบ้าน BAKER

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 5 ที่จอดรถ

แบบบ้าน TAO

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ

แบบบ้าน LUDWIG II

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ