EnrichHotelProducts

Friends 8,067

บริษัท

Mixed media feedSee more

รู้จักเรา

เราผลิตและจำหน่ายสินค้าของใช้โรงแรมครบวงจร มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 500 รายการ เช่น รถเข็น โต๊ะวางกระเป๋า กาต้มน้ำร้อน ตู้เย็นมินิบาร์ แผ่นรองจาน ชุด amenities รองเท้าสลิปเปอร์

Country or region: Thailand