PICO ALIVE

ปัญหาที่พบบ่อยภายในบ้าน คอนโด ร้านอาหาร ลองใช้ Bio max และ Bio ball ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น หายภายใน 1 นาที เร่งกระบวนการย่อยสลายไขมัน, ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยต่อมนุษย...

2 likes0 commentsLINE VOOM