ทอสเท็มคือแบรนด์ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและอาคารสูงในประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นให้บริการโซลูชั่นที่ครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เราใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมากว่ากึ่งศตวรรษ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของสังคมในอนาคต ทอสเท็มมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น Window Sash (ประตูหน้าต่าง), Entrance Door (ประตูหน้าบ้าน), Exterior (ผลิตภัณฑ์นอกตัวบ้าน) เพื่อสะท้อนแนวคิดหลัก “การสร้างสุนทรียภาพในที่พักอาศัย” (Aesthetic Housing Envelope) ที่ทอสเท็มเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และฟังก์ชั่นการใช้งานอันชาญฉลาดเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพื้นที่พักอาศัย และช่วยทำให้บ้านเป็นบ้าน