360 องศา

@360seminarFriends 258

Timeline

sticon กิจกรรม Brain Mission ปฎิบัติการสร้างอัจฉริยะด้วยตัวคุณ ในหัวข้อ “6Q สร้างอัจฉริยะตัวจริง” ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 8.30-12.30 น. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคริทร์ อ่านรายละเอียด: http://bit.ly/2cxATnW sticon
See More
Top