360TRUCK Carrier

วิธีการได้รับเงินค่าขนส่ง (บุคคลธรรมดา) ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่ 360TRUCK เพื่อทางบริษัทได้รับจะทำการตรวจสอบ หากผ่านการตรวจสอบจะได้รับเงินค่าขนส่งในวันถัดไป ตัวอย่างเช่น 1....

4 likes1 commentLINE VOOM