ERTIGO

Friends 694

ปวดเมื่อย ปรึกษาเรา

Notice

Mixed media feedSee more

App FeaturesSee more

Focus Timer

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Time Boxing Technique โดยกำหนดช่วงเวลาโฟกัสการทำงานสลับกับช่วงการพักเบรค

Stretching

ท่าบริหารร่างกายตามบริเวณที่แก้ไขปัญหาที่คุณต้องการ ทำกายบริหารตามช่วงเวลาที่แนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด

Country or region: Thailand