AZAYfan

ซื้อประกัน EV ยังไงไม่ให้เกิดการช็อตฟีล⚡🚗 อย่าพึ่งเลื่อนผ่าน สายขับรถไฟฟ้าต้องอ่านด่วน . ใคร ๆ ก็รู้… ประกันรถ EV แพงกว่า แล้วคุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง? แล้วความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ทั่วไปมั้ย?...

1 like0 commentsLINE VOOM