AZAYfan

จับตาดูรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ใน Olympic Paris 2024 😮🚘🔌 โดยการรับประกันจากผู้ให้บริการเชื้อเพลิงสีเขียว อลิอันซ์ ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการซึ่งจะนำนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนมาใช้ในกีฬาโอลิมปิ...

0 likes0 commentsLINE VOOM