mimptattoo สอนสัก

ตัวอย่างภาพวาดแสงเงา ด้วยเส้นดินสอหรือปากกา เรียนรู้แสง รูปร่าง รูปทรง สิ่งของต่างๆด้วยเส้น สำหรับคนที่สนใจเรียนสัก แต่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูป เราควรเรียนรู้เรื่องศิลปะควบคู่กันไปด้วยกับการเรียนสัก

0 likes0 commentsLINE VOOM