แชทบอทเป็นระบบการโต้ตอบอัตโนมัติเพื่ิอช่วยทำ "งาน" ให้เรา

"ขุนทอง" เป็นแชทบอทที่จะช่วยคุยในการ หารค่าใช้จ่าย และ เรียกเก็บเงินเพื่อนๆ ในกลุ่มแชทไลน์ ซึ่งถือเป็นแชทบอทเปิดให้ใช้งานฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน