Q RO Certification

6 ข้อควรรู้ในการเลือกโรงงานผลิตอาหาร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตอาหาร 6 ข้อนี้คือ สิ่งที่คุณควรรู้ 🧐 1.โรงงานต้องผ่านการจดทะเบียนบริษัทและผ่านการรับรองมาตรฐาน โรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐา...

1 like0 commentsLINE VOOM