The CardZ Shop

The CardZ Shop เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 2 ห้อง 2112 พร้อมให้บริการนักสะสมที่สนใจทั้งการ์ดและสติกเกอร์ และมีที่นั่งเพื่อนัดพูดคุยกับนักสะสม