iStudy Uni&Work

🟥 เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ [ Work & Travel Program ] เอาใจนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 18-26 ปี ให้ได้ไปทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้ง Sprin...

1 like0 commentsLINE VOOM