ดอก Sumire หรือ Violet 🟪 เรียกว่า “สุมิเระ” (墨)

มาจากคำว่า sumi 墨 (น้ำหมึก) และ Ire いれ (ที่ใส่ของ)
เพราะรูปร่างของดอกเหมือนกับที่ใส่หมึกของช่างไม้
เป็นดอกหญ้าสีม่วงขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายทรัมเป็ต
มีกลีบดอก 5 กลีบ Sumire ในภาษาดอกไม้ คือ ความจริงใจ 💜