Cartier

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อผู้หญิงของคาร์เทียร์ประจำปี 2023 ━━━━━━━ Cartier Women’s Initiative คือโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก โดยปีนี้คาร์เทียร์ได้เป...

27 likes1 commentLINE VOOM