Cartier

ปองแตร์ เดอ คาร์เทียร์ นิยามแห่งงานหัตถศิลป์ชั้นครู ━━━━━━━━━ “เสือแพนเตอร์” มิใช่เพียงสัญลักษณ์เคียงคู่คาร์เทียร์ หากคือคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ชั้นครูของเมซง ตั้งแต่การออกแบบ การประดับ ไปจนถึงการฝัง...

78 likes2 commentsLINE VOOM