Dr.Ong-ard

แจ้งเลื่อนการจัดส่งสินค้า เนื่องจากในช่วงเทศกาล อาจทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า และอาจเกิดความเสียหายและสูญหายของสินค้า ทางบริษัทจึงจะตัดรอบวันจัดส่งเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และขอปิดการจัดส่งตั้งแต...

0 likes0 commentsLINE VOOM