Dr.Ong-ard

#วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นวันระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ...

0 likes0 commentsLINE VOOM