Dr.Ong-ard

🔰3 สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ เพื่อให้ลูกฉลาด ไหวพริบดี 🤍 เพื่อให้ลูกเรียนเก่ง มีไหวพริบดี พ่อแม่ช่วยส่งเสริมลูกได้ ด้วย 3 วิธีนี้ วิธีที่ 1 ฝึกฝนให้ลูกจับประเด็นสำคัญ และเชื่อมโยงความรู้เก่า และความรู้ใ...

0 likes0 commentsLINE VOOM