ชอบการบัญชีออนไลน์

Friends 806

ปรึกษาสอบถามได้นะคะ

Social media

Follow us on social media

บริการของเราSee more

บริการจดบริษัทจำกัด

จดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำปรึกษา การจดทะเบียนบริษัท ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก รวมถึงให้คำแนะนำ การจัดตั้งบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรง ช่วยให้ท่าน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา บริการดี คุ้มค่า

บริการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำปรึกษา การจดทะเบียนบริษัท ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก รวมถึงให้คำแนะนำ การจัดตั้งบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรง ช่วยให้ท่าน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา บริการดี คุ้มค่า

บริการทำบัญชีรายเดือน

หมายเหตุ : ค่าบริการที่อ้างอิงกับรายได้นี้ เป็นเพียงการกำหนดค่าบริการเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าบริการดังนี้ 1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน 2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร 3. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี 4. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ 5. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand