Polypure EX

POLYPURE EX แตกต่าง
เพราะมีสารออกฤทธิ์ที่คิดค้นขึ้นมาเอง

✨ ไบโอโพลีฟอสเฟต และ ไบโอพัพส์
☁️ ช่วยเข้าบำรุงลึกถึงรากผมที่อยู่ในระยะเจริญให้แข็งแรงสมบูรณ์
💧 บำรุงความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะและเส้นผม