Lief Capital

✨ชุมชนเกษียณสุข - OpenChat พื้นที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการเกษียณที่มีทั้งสาระ ความรู้ และความผ่อนคลาย สำหรับทุกเพศทุกวัย
https://line.me/ti/g2/EYhbuzJV7Grizg7cUbWqoCZXsiMo4JIvH6G9Jw?utm_