FujifilmXThailand

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 FUJIFILM Camera Pro Service ได้งดการให้บริการลูกค้า Walk-In ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 เป็นต้นไป วันนี้ แอดมี Tips มาบอกสำหรับวิธีการส่งกล้องซ่อมมายัง Camera Pro Service...

0 likes0 commentsLINE VOOM