BPS

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร pencilหน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ทำหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีแรงงานของบริษัท 2. หาข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆต่อผู้บริหาร หาข้อมูล/...

0 likes0 commentsLINE VOOM