Factory9001

5 วิธีช่างควรรู้ จัดระเบียบเครื่องมือ อะไหล่ อุปกรณ์ทำงานให้ง่ายขึ้น "แยกเครื่องมือช่าง" การจัดเรียงเครื่องมือช่าง แบ่งประเภท หมวดหมู เช่น โซนประแจ ไขควง เพื่อง่ายต่อการใช้ครั้งต่อไป Factory9001 ศูน...

5 likes1 commentLINE VOOM